Đào tạo sau đại học

Đào tạo sau đại học là một trong các nhiệm vụ trung tâm của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với sự phát triển nhà trường, đào tạo sau đại học ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng, khẳng định ưu thế vượt trội bởi nhiều cấp học; trình độ đào tạo; lực lượng cán bộ cơ hữu; điều kiện cơ sở vật chất; trang thiết bị; các trung tâm chuyên sâu và hệ thống bệnh viện thực hành.

Bậc đào tạo sau đại học với 154 chuyên ngành thuộc các loại hình đào tạo gồm: Nội trú: 27 chuyên ngành, Chuyên khoa 1: 42 chuyên ngành, Chuyên khoa 2: 45 chuyên ngành, Thạc sĩ: 21 chuyên ngành, và Tiến sĩ: 19 chuyên ngành.

Các học viên sau đại học của ĐHYD TPHCM sau khi tốt nghiệp đã trở thành các hạt nhân ở các cơ sở y tế, đã và đang đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong quản lý và chuyên môn của ngành y tế ở các tỉnh, thành phố phía nam, là lực lượng rất lớn đóng góp vào sự phát triển của ngành y tế, nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.  Có thể nói, Đại học Y Dược TPHCM chính là điểm tựa và nguồn cung nhân lực chất lượng cao, chuyên sâu cho hệ thống y tế ở khu vực phía Nam.