Thạc sĩ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP TỤC NGHỈ HỌC CỦA HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC
06/02/2020

THÔNG BÁO

Về việc tiếp tục nghỉ học của học viên sau đại học do coronavirus.

Học viên Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh được tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 16/02/2020. Nhập học trở lại vào ngày 17/02/2020.

Trong thời gian này, đề nghị học viên:

- Tuân thủ quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch cúm do coronavirus. 

- Tăng cường các biện pháp nâng cao sức đề kháng; vệ sinh tay, đeo khẩu trang đúng cách. 

- Thường xuyên theo dõi trang thông tin của Nhà trường để cập nhật tình hình, gọi về số hotline của Bộ Y tế hoặc Nhà trường trong trường hợp cần thiết.

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC