Thạc sĩ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ HỌC ĐẾN HẾT NGÀY 29/02/2020
15/02/2020

THÔNG BÁO
Về việc nghỉ học tạm thời lần 02 để phòng tránh dịch bệnh Covid-19.
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh; Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến toàn thể học viên các bậc học được tiếp tục nghỉ học (lý thuyết, thực hành) đến hết ngày 29/02/2020.
Trong thời gian này, đề nghị học viên:
- Tuân thủ quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng dịch bệnh Covid-19. 
- Tăng cường các biện pháp nâng cao sức đề kháng; vệ sinh tay, đeo khẩu trang đúng cách. 
- Thường xuyên theo dõi trang thông tin của Nhà trường để cập nhật tình hình, gọi về số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế hoặc Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trong trường hợp cần thiết.
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC