Thạc sĩ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI HÌNH THỨC ÔN TẬP THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2020
31/07/2020

THÔNG BÁO
V/v THAY ĐỔI HÌNH THỨC ÔN TẬP THI TUYỂN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2020
      DO TÌNH HÌNH DIỄN BIẾN DỊCH BỆNH COVID-19, ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO CÁC LỚP ÔN TẬP SAU ĐẠI HỌC NĂM 2020 SẼ CHUYỂN SANG HÌNH THỨC HỌC ONLINE KỂ TỪ NGÀY 31/07/2020.
     THỜI GIAN ÔN TẬP ONLINE SẼ ĐƯỢC THÔNG BÁO SAU (DỰ KIẾN TUẦN SAU), ĐỀ NGHỊ CÁC ANH/CHỊ ĐÃ ĐĂNG KÍ CÁC LỚP ÔN TẬP THI TUYỂN SAU ĐẠI HỌC 2020 THEO DÕI THƯỜNG XUYÊN THÔNG TIN CÁC LỚP ÔN TẠI WEBSITE CHPT.UMP.EDU.VN/ELEARNING HOẶC LIÊN HỆ QUA EMAIL CNTT@UMP.EDU.VN.
 
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC