Thạc sĩ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2020 CHO CHUYÊN KHOA CẤP II CHUYÊN NGÀNH Y HỌC GIA ĐÌNH.
07/08/2020

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung đối tượng dự thi tuyển sinh sau đại học năm 2020
cho bậc đào tạo chuyên khoa cấp II chuyên ngành Y học gia đình.


           Căn cứ Quyết định số 3460/QĐ-BYT ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc giao nhiệm đào tạo chuyên khoa cấp II chuyên ngành Y học gia đình cho Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 2020.

           Nay Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo bổ sung đối tượng đăng ký dự thi tuyển sinh sau đại học năm 2020 cho bậc đào tạo chuyên khoa cấp II chuyên ngành Y học gia đình: Vui lòng xem nội dung cụ thể tại tập tin đính kèm bên dưới.

           Thông báo về việc bổ sung đối tượng dự thi tuyển sinh.

           Trân trọng cảm ơn.