Thạc sĩ

Thông báo về việc thay đổi hình thức, thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh sau đại học năm 2020.
14/08/2020

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi hình thức, thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh sau đại học năm 2020 cho các bậc đào tạo sau đại học.


         Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh; Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc thay đổi hình thức, thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh sau đại học năm 2020; cụ thể như sau:

  • Hình thức nộp hồ sơ: Thí sinh gửi hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh qua đường bưu điện, dịch vụ chuyển phát nhanh theo gói dịch vụ gửi thư bảo đảm chuyển phát nhanh có báo phát.
  • Thời gian nộp hồ sơ (ngày nộp hồ sơ căn cứ theo dấu bưu điện):

+ Thí sinh đăng ký dự thi CKI, CKII, trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ: gửi hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 14/8/2020 đến hết ngày 28/8/2020.

+ Thí sinh đăng ký dự thi Bác sĩ nội trú: gửi hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 14/8/2020 đến hết ngày 04/9/2020.

(Thí sinh gửi hồ sơ đăng ký dự thi không đúng khoảng thời gian trên xem như hồ sơ dự thi không hợp lệ).

Hội đồng tuyển sinh không nhận hồ sơ đăng ký dự thi nộp trực tiếp.

Mọi thông tin chi tiết về việc nộp hồ sơ, thí sinh vui lòng xem tại tập tin đính kèm bên dưới.

Tập tin đính kèm:

1/ Thông báo thay đổi hình thức, thời gian nộp hồ sơ.

2/ Hướng dẫn nộp hồ sơ.

   Trân trọng cảm ơn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH