Thạc sĩ

Thông báo về việc nộp khoản thu đăng ký dự thi tuyển sinh sau đại học năm 2020 cho các bậc đào tạo sau đại học.
20/08/2020

THÔNG BÁO

Về việc nộp khoản thu đăng ký dự thi tuyển sinh sau đại học năm 2020 

cho các bậc đào tạo sau đại học.

     Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19; Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh sau đại học năm 2020 về việc nộp khoản thu đăng ký dự thi; cụ thể như sau:

  • Đối với những thí sinh nhận được tin nhắn điện thoại có nội dung “Hồ sơ ĐÃ đầy đủ, hợp lệ, thí sinh thực hiện nộp khoản thu đăng ký dự thi tuyển sinh theo hướng dẫn sau:

- Hình thức nộp khoản thu: bằng hình thức chuyển khoản.

- Thông tin chuyển khoản:

+ Đơn vị thụ hưởng: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Số tài khoản: 051.100.0099999

+ Mở tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh Sài Thành, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Nội dung: Mã hồ sơ - Bậc đào tạo (ghi rõ bậc dự thi CKI/CKII/BSNT/ Thạc sĩ/Tiến sĩ) - Họ và tên đầy đủ - đăng ký dự thi tuyển sinh SĐH năm 2020.

(Ví dụ: 20.00001 - CKI - Nguyễn Văn An - đăng ký dự thi tuyển sinh SĐH năm 2020).

+ Thời gian nộp tiền (chuyển khoản): trước ngày 04/9/2020, riêng thí sinh đăng ký dự thi Bác sĩ nội trú nộp tiền trước ngày 10/9/2020; ngày nộp tiền căn cứ ngày chuyển khoản tại ngân hàng.

- Thí sinh nộp khoản thu hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh theo Thông báo số 200/TB-ĐHYD-SĐH ngày 02/3/2020 và Thông báo số 909/TB-ĐHYD ngày 03/7/2020:

+ Bác sĩ nội trú: 560.000 đồng/thí sinh.

+ Chuyên khoa cấp I: 320.000 đồng/thí sinh.

+ Chuyên khoa cấp II: 480.000 đồng/thí sinh.

+ Trình độ thạc sĩ: 440.000 đồng/thí sinh.

+ Trình độ tiến sĩ: 1.720.000 đồng/thí sinh.

- Sau khi thí sinh hoàn tất việc nộp hồ sơ và đóng khoản thu đăng ký dự thi, khoảng cuối tháng 9/2020 Hội đồng tuyển sinh sẽ thông báo Danh sách thí sinh dự thi và Sơ đồ phòng thi tại trang thông tin điện tử ump.edu.vn

  • Đối với những thí sinh nhận được tin nhắn điện thoại có nội dung “Hồ sơ CHƯA đầy đủ hoặc CHƯA hợp lệ + Số điện thoại chuyên viên xử lý hồ sơ”, thí sinh phải hoàn thiện hồ sơ, nộp khoản thu hồ sơ đăng ký dự thi (chuyển khoản) và nộp các giấy tờ bổ sung, điều chỉnh (nếu có) qua bưu điện, dịch vụ chuyển phát nhanh cho chuyên viên xử lý hồ sơ theo hình thức gửi thư bảo đảm chuyển phát nhanh có báo phát TRƯỚC ngày 31/8/2020, riêng thí sinh đăng ký dự thi Bác sĩ nội trú hoàn thiện và nộp các giấy tờ bổ sung, điều chỉnh TRƯỚC ngày 20/9/2020, nộp khoản thu hồ sơ đăng ký dự thi (chuyển khoản) trước ngày 10/9/2020;.

Sau khi thí sinh hoàn thiện và nộp BỔ SUNG hồ sơ hoàn chỉnh, hợp lệ; thí sinh thực hiện nộp khoản thu đăng ký dự thi tuyển sinh như hướng dẫn ở trên cho thí sinh nhận được tin nhắn điện thoại có nội dung “Hồ sơ ĐÃ đầy đủ, hợp lệ”.

  • Trường hợp thí sinh KHÔNG NHẬN được tin nhắn điện thoại: thí sinh phải liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học (liên hệ trong giờ làm việc) theo số điện thoại (028) 38573461 từ ngày 31/8/2020 đến hết ngày 04/9/2020 để được kiểm tra, hướng dẫn, giải quyết nộp hồ sơ; riêng thí sinh đăng ký dự thi Bác sĩ nội trú không nhận được tin nhắn sẽ liên hệ từ ngày 09/9/2020 đến hết ngày 10/9/2020.

Sau khi thí sinh nộp hồ sơ hoàn chỉnh, hợp lệ; thí sinh thực hiện nộp khoản thu đăng ký dự thi tuyển sinh như hướng dẫn ở trên cho thí sinh nhận được tin nhắn điện thoại có nội dung “Hồ sơ ĐÃ đầy đủ, hợp lệ”. Thời gian nộp tiền (chuyển khoản) trước ngày 04/9/2020, riêng thí sinh đăng ký dự thi Bác sĩ nội trú nộp tiền trước ngày 10/9/2020;

Ghi chú:

  •  Thứ hai, ngày 24/8/2020 nhà trường sẽ gửi tin nhắn điện thoại Đợt 1 để thông báo cho thí sinh kết quả hồ sơ mà Hội đồng tuyển sinh nhận và đã kiểm tra.
  • Thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi qua bưu điện, dịch vụ chuyển phát nhanh nhưng không đăng ký hồ sơ dự thi trực tuyến tại trang thông tin điện tử tuyensinh.ump.edu.vn xem như hồ sơ dự thi không hợp lệ, không được dự thi.
  • Thí sinh nộp khoản thu đăng ký dự thi không đúng khoảng thời gian như thông báo hướng dẫn trên xem như hồ sơ dự thi không hợp lệ, không được dự thi.
  • Khoản thu liên quan đến thi tuyển sinh sẽ không hoàn lại nếu thí sinh không được dự thi, bỏ thi hoặc thi không đạt.

    Mọi thắc mắc, thí sinh vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh qua số điện thoại: (028) 38573461 hoặc thường xuyên theo dõi thông báo tại trang thông tin điện tử ump.edu.vn (vào mục TUYỂN SINH- ĐÀO TẠO, Sau đại học, Thông báo).

 

     Trân trọng cảm ơn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH