Thạc sĩ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẬP HUẤN ONLINE PHÒNG CHỐNG COVID-19 CHO HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC
31/08/2020

THÔNG BÁO
V/v tập huấn online phòng chống Covid-19
cho học viên sau đại học
      Do tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19, Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh thông báo đến tất cả học viên sau đại học lớp online tập huấn phòng chống Covid-19 để chuẩn bị đi thực hành tại các bệnh viện.
- Thời gian: 13 giờ 30 phút đến 15 giờ
                     thứ 6, ngày 04/9/2020
- Bài giảng được đưa lên E-learning vào ngày 01/9/2020
Ghi chú: Lớp học có tương tác và điểm danh. 

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC