Thạc sĩ

THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC VIÊN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP NĂM 2018.
11/03/2019

THÔNG BÁO
Danh sách học viên Trình độ thạc sĩ 
đủ điều kiện xét tốt nghiệp năm 2018
 
         Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất danh sách các học viên hoàn thành chương trình đào tạo, đã bảo vệ luận văn và đủ điều kiện xét tốt nghiệp trình độ thạc sĩ năm 2018 (tải file đính kèm).
         Học viên tốt nghiệp trình độ thạc sĩ năm 2018 sẽ nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời từ ngày 28/12/2018.

     + Buổi sáng: từ 8 giờ đến 11 giờ.

     + Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ

          Địa điểm nhận: Phòng Đào tạo Sau đại học.
Lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ dự kiến tổ chức vào ngày 20/3/2019 (tải thông báo đính kèm).
Đề nghị học viên kiểm tra số lượng học viên tốt nghiệp, thông tin cá nhân trong danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp, nếu có sai sót xin liên hệ trực tiếp Huỳnh Trung Quốc Hiếu Chuyên viên Phòng Đào tạo Sau đại học trước 16 giờ ngày 27/12/2018 để giải quyết.
 
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
 
Các tập tin đính kèm Số lần tải về
THÔNG BÁO LỄ TỐT NGHIỆP.pdf 414
DANHSACHTOTNGHIEPTHACSI_2016-2018.pdf 1235
DS-DeNghiTN-15-17-TreHan.pdf 306
DS-DeNghiTN-2015-2018.pdf 326