Thạc sĩ

Thông báo về việc công bố danh sách thí sinh được duyệt đủ hồ sơ dự thi tuyển sinh sau đại học năm 2020 cho các bậc đào tạo Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II, trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ.
11/09/2020

THÔNG BÁO

Về việc công bố danh sách thí sinh được duyệt đủ hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh sau đại học năm 2020 cho các bậc đào tạo Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II, trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ.


         Hội đồng tuyển sinh sau đại học - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo danh sách thí sinh được duyệt đủ hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh sau đại học năm 2020: vui lòng xem danh sách chi tiết tại tập tin đính kèm bên dưới.

         Thí sinh có tên trong danh sách được duyệt đủ hồ sơ nhưng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp khoản thu đăng ký dự thi tuyển sinh theo hướng dẫn tại các thông báo trước sẽ được Hội đồng tuyển sinh rà soát, loại khỏi danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh xem như không hợp lệ.

         Trường hợp thí sinh không có tên trong danh sách được duyệt bên dưới nếu có thắc mắc, đề nghị thí sinh liên hệ trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trước 15 giờ thứ ba, ngày 15/9/2020 để được kiểm tra, hướng dẫn và giải quyết. Sau ngày 15/9/2020 Hội đồng tuyển sinh sẽ không giải quyết các vấn đề có liên quan và hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh xem như không hợp lệ.

Tập tin đính kèm:

1/ Danh sách thí sinh dự thi Chuyên khoa cấp I

2/ Danh sách thí sinh dự thi Chuyên khoa cấp II

3/ Danh sách thí sinh dự thi trình độ Thạc sĩ

4/ Danh sách thí sinh dự thi trình độ Tiến sĩ

 

Ghi chú: Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh Bác sĩ nội trú sẽ được công bố sau ngày 22/9/2020.

 Trân trọng cảm ơn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH