Thạc sĩ

Thông báo về việc hướng dẫn cách thức nộp học phí năm học 2020 – 2021 cho học viên các bậc học.
15/09/2020

THÔNG BÁO

Về việc hướng dẫn cách thức nộp học phí năm học 2020 – 2021 cho học viên các bậc học

 

             Trong năm học 2020 – 2021, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh có các phương thức nộp học phí đối với học viên đang theo học tại Trường như sau:

            Nộp học phí thông qua chuyển khoản, sử dụng internet banking hay nộp trực tiếp tại các phòng giao dịch Vietcombank và Vietinbank nơi sinh viên cư trú.

   Có 02 hệ thống ngân hàng giao dịch:

a. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh Sài Thành

- Đơn vị thụ hưởng:      Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

- Số tài khoản:              051.100.0099999

-  Mở tại:                      Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), CN. Sài Thành

- Nội dung:                   MSHV, Tên HV, học phí 20.... - 20........

                                    (Ví dụ: 411155050, Nguyen Van An, hoc phi 2020-2021)

b. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), chi nhánh 5, Tp.HCM

- Đơn vị thụ hưởng:      Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

- Số tài khoản:              112000093351

- Mở tại:                       Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), CN 5 Tp.HCM

- Nội dung:                  MSHV,Tên HV, học phí 20.... - 20........ 

                                  (Ví dụ: 411155050, Nguyen Van An, hoc phi 2020-2021)                

 

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC