Thạc sĩ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2021
26/03/2021

THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh sau đại học năm 2021
        
       Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh các bậc học sau đại học (Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II, trình độ thạc sĩ (cao học) và Trình độ tiến sĩ (NCS); cụ thể như sau: Vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm bên dưới.
  • Phát hành hồ sơ đăng ký dự thi: từ ngày 19/4/2021.
  • Đăng ký ôn tập: từ ngày 05/4/2021 theo hướng dẫn tại đường dẫn bit.do/sdh21.
  • Đăng ký hồ sơ tuyển sinh online sẽ được kích hoạt: từ ngày 26/4/2021 đến hết ngày 21/5/2021 theo hướng dẫn tại đường dẫn tuyensinh.ump.edu.vn.
  • Ngày nhận hồ sơ đăng ký dự thi: từ ngày 17/5/2021 đến hết ngày 21/5/2021.
  • Đề cương ôn tập và lịch ôn thi: đề nghị thí sinh theo dõi những thông báo tiếp theo của Phòng Đào tạo Sau đại học.
  • Điều kiện dự thi của từng bậc học: Xem chi tiết tại tập tin bên dưới.
 
Tập tin Thông báo tuyển sinh và các phụ lục:
 
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC