Thạc sĩ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI CÁC CHỨNG CHỈ/HỌC PHẦN PHẦN CHUNG VÀ CƠ SỞ- HỖ TRỢ CHO HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2020–2021
29/03/2021

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI CÁC CHỨNG CHỈ/HỌC PHẦN PHẦN CHUNG VÀ CƠ SỞ- HỖ TRỢ CHO HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2020–2021

     Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lịch thi các chứng chỉ/học phần thuộc phần kiến thức Chung và Cơ sở- Hỗ trợ cho đối tượng trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ, Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm học 2020-2021,  cụ thể như sau:

1. Anh văn: 7 giờ 30 phút, thứ bảy ngày 10/4/2021 (thi lý thuyết xong sẽ thi vấn đáp)

2. Triết học: gồm 2 phần

  • Phần Lịch sử triết học: 13 giờ 00 phút, thứ bảy ngày 17/4/2021
  • Phần Triết học Mác: 13 giờ 00 phút, thứ bảy ngày 24/4/2021

3. Y đức – Xã hội học: 13 giờ 00 phút, thứ bảy ngày 08/5/2021 (kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần)

4. Phương pháp nghiên cứu khoa học: 13 giờ 00 phút, thứ bảy ngày 15/5/2021 (thi kết thúc học phần)

5. Sinh học phân tử: 13 giờ 00 phút, thứ bảy ngày 22/5/2021 (kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần)

6. Thống kê y học: 13 giờ 00 phút, thứ bảy ngày 29/05/2021 (thi kết thúc học phần)

     Danh sách thí sinh, phòng thi sẽ được công bố trước ngày thi 01 tuần, đề nghị các anh/chị học viên theo dõi các thông báo sau.

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC.