Thạc sĩ

THÔNG BÁO V/v thi môn Anh văn cho học viên trình độ Thạc sĩ và Bác sĩ nội trú năm học 2020 – 2021
01/04/2021

THÔNG BÁO

V/v thi môn Anh văn cho học viên trình độ Thạc sĩ và Bác sĩ nội trú
năm học 2020 – 2021

     Phòng Đào tạo sau đại học thông báo về việc thi học phần Anh văn cho các học viên trình độ Thạc sĩ  (Khóa 2019 – 2021 và Khóa 2020 – 2022) và Bác sĩ nội trú
(Khóa 2019 – 2022) như sau:

I/ Thi viết:

   1/ Ngày thi: thứ bảy 10/4/2021

   2/ Giờ thi: 7 giờ 30 phút

   3/ Địa điểm và danh sách phòng thi:

          Đại Giảng đường: Tải xuống (Khóa Khoa Dược 2020 - 2022), Tải xuống (Khóa 2018 - 2020), Thạc sĩ khóa 2019 - 2021 (Dược)

          Giảng đường 5B: Tải xuống.

          Giảng đương 5C: Tải xuống, BSNT (RHM).

          Giảng đường 6A: Tải xuống, Thạc sĩ khóa 2019 - 2021 (Y).

          Giảng đường 6B: Tải xuống.

          Giảng đường 7B: BSNT (Y và YHCT).

II/ Thi vấn đáp:

   1/ Ngày thi: thứ bảy 10/4/2021

   2/ Giờ thi:

  • Đối với Bác sĩ nội trú và học viên trình độ thạc sĩ thuộc Khoa Dược, Khoa Răng Hàm Mặt sẽ dự thi vấn đáp ngay sau khi thi viết (buổi sáng)
  • Đối với các học viên trình độ thạc sĩ thuộc Khoa Y, Điều dưỡng-KTXN-KTPHCN, Y học cổ truyền, Y tế công cộng-YHDP sẽ thi vấn đáp lúc 13 giờ 30 phút (buổi chiều)

Ghi chú:

  • Học viên phải mang theo thẻ học viên sau đại học khi dự thi
  • Học viên phải xem danh sách phòng thi; nếu học viên không xem danh sách phòng thi, đến ngày thi không có tên trong danh sách xem như tự ý bỏ thi.

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC