Thạc sĩ

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2021
19/04/2021

ĐỀ CƯƠNG
ÔN TẬP TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2021
(Click vào tên môn thi để tải đề cương)

I. MÔN CƠ SỞ:
1. Trình độ thạc sĩ : Sinh lý, Giải phẫu, Hóa hữu cơ, Nha khoa cơ sở, Dịch tễ học cơ bản
2. Chuyên khoa I: Sinh lý, Giải phẫu, Hóa hữu cơ, Nha khoa cơ sở, Tổ chức quản lý y tế (Y học gia đình), Thống kê y học

II. MÔN NGOẠI NGỮ:
1. Trình độ thạc sĩ: Anh văn
2. Chuyên khoa II: Anh văn

III. MÔN CHUYÊN NGÀNH:

1/ MÔN THI CHUYÊN NGÀNH CHO CKI VÀ CKII:


TT

CHUYÊN NGÀNH DỰ THI

MÔN THI CKI

MÔN THI CKII

1.
 

Chẩn đoán hình ảnh

Chẩn đoán hình ảnh

 

+ X Quang 

 

Chẩn đoán hình ảnh (tổng hợp)

+ Siêu âm

 

2.

Chăm sóc giảm nhẹ

Chăm sóc giảm nhẹ

 

3.

Da liễu

Da liễu

Da liễu

4.

Dinh dưỡng

Dinh dưỡng

 

5.

Giải phẫu bệnh

Giải phẫu bệnh

Giải phẫu bệnh

6.

Gây mê hồi sức

Gây mê hồi sức

Gây mê hồi sức

7.

Hóa sinh y học

Hóa sinh

Hóa sinh

8.

Hồi sức cấp cứu

Hồi sức cấp cứu

Hồi sức cấp cứu

9.

Huyết học

Huyết học

Huyết học

10.

Ký sinh trùng - Côn trùng

Ký sinh

 

11.

Lao

Lao

Lao

12. 

Nhi khoa

Nhi khoa

 

+ Nhi - Sơ sinh

 

 


Nhi khoa (tổng hợp) 

+ Nhi  - Tiêu hóa

 

+ Nhi  - Hô hấp

 

+ Nhi  - Tim mạch

 

+ Nhi  - Thần kinh

 

+ Nhi: Huyết học - Ung bướu

 

+ Nhi  - Thận

 

+ Nhi  - Nội tiết và chuyển hóa

 

+ Nhi  - Hồi sức

 

13.
 

Nội khoa (Nội tổng quát)

Nội khoa

 

+ Lão khoa

Lão khoa

Lão khoa

+ Nội - Tiêu hóa

 

 
Nội khoa (tổng hợp)

+ Nội - Hô hấp

 

+ Nội - Thận tiết niệu

 

+ Nội - Tim mạch

 

+ Nội tiết

Nội tiết

Nội tiết

14.

Ngoại khoa (Ngoại tổng quát)

Ngoại khoa

Ngoại khoa

+ Chấn thương chỉnh hình

Chấn thương chỉnh hình

Chấn thương chỉnh hình

+ Ngoại - Nhi

Ngoại Nhi

Ngoại Nhi

+ Ngoại - Lồng ngực

Ngoại lồng ngực

Ngoại lồng ngực

+ Ngoại - Tiết niệu

Ngoại niệu

Ngoại niệu

+ Ngoại - Thần kinh và sọ não

Ngoại thần kinh

Ngoại thần kinh

15.

Nhãn khoa  

Nhãn khoa

Nhãn khoa

16.

Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ

Phẫu thuật tạo hình

 

17.

Phục hồi chức năng

Phục hối chức năng

 

18.

Quản lý y tế

 

Tổ chức quản lý y tế

19.

Răng Hàm Mặt

RHM chuyên ngành

RHM chuyên ngành

20.

Sản phụ khoa

Sản phụ khoa

Sản phụ khoa

21.

Tai Mũi Họng

Tai Mũi Họng

 

+ Mũi Họng 

 

Tai Mũi Họng 

+ Thính học

 

22.

Tâm thần

Tâm thần

 

23.

Thần kinh

Thần kinh

Thần kinh

24.

Truyền nhiễm & các bệnh NĐ

Truyền nhiễm

Truyền nhiễm

25.

Ung thư

Ung thư 

Ung thư 

26.

Vi sinh y học/ Vi khuẩn học

Vi sinh

Vi sinh

27.

Y học cổ truyền

Y học cổ truyền

Y học cổ truyền

28.

Y tế công cộng

Tổ chức Quản lý y tế

 

29.

Y học dự phòng

Tổ chức Quản lý y tế

 

30.

Y học gia đình

Y học gia đình

Y học gia đình

31.

Công nghệ dược phẩm & bào chế 

Sản xuất thuốc

 

32.

Dược lý và dược lâm sàng

Chăm sóc dược

 

33.

Dược liệu - Dược cổ truyền

Sản xuất thuốc

 

34.

Kiểm nghiệm thuốc - độc chất

Sản xuất thuốc

 

+ Kiểm nghiệm thuốc 

 

Kiểm nghiệm dược phẩm - Độc chất

35.

Tổ chức Quản lý Dược 

Chăm sóc dược

Quản lý dược

 2/ MÔN THI CHUYÊN NGÀNH CHO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ:


TT

CHUYÊN NGÀNH DỰ THI

MÔN THI

1.
 

Bệnh truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới

Lao và Truyền nhiễm (tổng hợp)

+ Lao

+ Truyền nhiễm

2.

Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc

Sản xuất thuốc

3.

Điện quang và y học hạt nhân (Chẩn đoán hình ảnh)

Chẩn đoán hình ảnh

4.

Điều dưỡng

Điều dưỡng

5.

Dược liệu - Dược học cổ truyền

Sản xuất thuốc

6.

Dược lý và dược lâm sàng

Chăm sóc dược

7.

Gây mê hồi sức

Gây mê hồi sức

8.

 

 

 

Khoa học y sinh 

Khoa học y sinh (tổng hợp)

+ Giải phẫu bệnh

+ Giải phẫu học

+ Hóa sinh y học

+ Ký sinh trùng y học

+ Mô phôi

+ Sinh lý học

+ Vi sinh y học

9.

Kiểm nghiệm thuốc và độc chất

Sản xuất thuốc

10.

Kỹ thuật phục hồi chức năng

Kỹ thuật Phục hồi chức năng

11.

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Xét nghiệm y học

12. 

Ngoại khoa (Ngoại tổng quát)

Ngoại khoa (tổng hợp)

+ Chấn thương chỉnh hình

+ Ngoại - Lồng ngực

+ Ngoại - Nhi

+ Ngoại - Tiết niệu

+ Ngoại - Thần kinh và sọ não

13.

Nhãn khoa

Nhãn khoa

14.

Nhi khoa

Nhi khoa

15.
 

Nội khoa (Nội tổng quát)

Nội khoa (tổng hợp)

+ Da liễu

+ Huyết học và truyền máu

+ Lão khoa

+ Nội tiết

+ Phục hồi chức năng

+ Tâm thần

+ Thần kinh

16.

Răng - Hàm - Mặt

Răng Hàm Mặt tổng quát

17.

Sản phụ khoa

Sản phụ khoa

18.

Tai - Mũi - Họng

Tai Mũi Họng

19.

Tổ chức Quản lý dược

Chăm sóc dược

20.

Ung thư

Ung thư

21.

Y học cổ truyền

Bệnh học và điều trị kết hợp YHCT

22.

Y học dự phòng

Y tế công cộng

23.

Y tế công cộng

Y tế công cộng