Thạc sĩ

Hình ảnh Lễ tốt nghiệp Sau đại học tổ chức vào ngày 15-16/4/2021.
22/04/2021

THÔNG BÁO
Hình ảnh Lễ tốt nghiệp Sau đại học tổ chức vào ngày 15-16/4/2021

 

         Các anh, chị học viên xem video, hình ảnh Lễ tốt nghiệp Sau đại học bằng cách nhấp vào video, tên Thầy, Cô thực hiện nghi lễ trao bằng để tải hình ảnh; trường hợp học viên có dự Lễ nhưng không thấy hình ảnh vui lòng phản hồi cho Phòng Đào tạo Sau đại học theo địa chỉ mail: saudaihoc@ump.edu.vn

HÌNH ẢNH BUỔI SÁNG NGÀY 15/4/2021:

Video lễ tốt nghiệp

 1. Tặng hoa, trao giấy khen
 2. PGS.TS. Ngô Quốc Đạt
 3. PGS.TS. Lê Văn Phước
 4. PGS.TS. Đỗ Phước Hùng
 5. PGS.TS. Cao Thỉ
 6. PGS.TS. Trần Quyết Tiến
 7. PGS.TS. Trương Nguyễn Uy Linh
 8. TS Phạm Anh Tuấn
 9. PGS.TS. Ngô Xuân Thái
 10. PGS.TS. Phan Minh Trí
 11. PGS.TS. Nguyễn Công Kiệt
 12. GS.TS. Võ Minh Tuấn
 13. PGS.TS. Vương Thị Ngọc Lan
 14. TS. Trần Lệ Thủy
 15. PGS.TS. Phạm Ngọc Chất
 16. GS.TS. Phạm Kiên Hữu
 17. TS. Nguyễn Hữu Dũng
 18. PGS.TS. Phạm Hùng Cường

HÌNH ẢNH BUỔI CHIỀU NGÀY 15/4/2021:

Video lễ tốt nghiệp

 1. Tặng hoa, trao giấy khen
 2. PGS.TS. Phạm Thị Minh Hồng
 3. PGS.TS. Nguyễn Trung Tín
 4. PGS.TS. Nguyễn Tất Thắng
 5. PGS.TS. Văn Thế Trung
 6. PGS.TS. Phạm Thị Ngọc Thảo
 7. PGS.TS. Nguyễn Văn Tân
 8. PGS.TS. Phùng Nguyễn Thế Nguyên
 9. TS. Huỳnh Thị Vũ Quỳnh
 10. PGS.TS. Quách Trọng Đức
 11. TS. Trần Quang Khánh
 12. TS. Trần Công Thắng

HÌNH ẢNH BUỔI SÁNG NGÀY 16/4/2021:

Video lễ tốt nghiệp

 1. Tặng hoa, trao giấy khen
 2. PGS.TS. Đỗ Văn Dũng
 3. PGS.TS. Nguyễn Duy Phong
 4. PGS.TS. Phan Thị Xinh
 5. PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Ba
 6. PGS.TS. Ngô Thị Quỳnh Lan
 7. TS. Võ Chí Hùng
 8. TS. Nguyễn Bích Vân
 9. PGS.TS. Phạm Đình Luyến
 10. TS. Nguyễn Văn Hảo
 11. PGS.TS. Trịnh Thị Diệu Thường
 12. PGS.TS. Nguyễn Phương Dung
 13. PGS.TS. Phạm Lê An
 14. PGS.TS. Lâm Vĩnh Niên
 15. PGS.TS. Trần Mạnh Hùng
 16. TS. Lê Minh Huy
 17. PGS.TS. Nguyễn Thiện Hải
 18. PGS.TS. Nguyễn Văn Chinh
 19. TS. Trần Thụy Khánh Linh
 20. PGS.TS. Trần Hùng
 21. PGS.TS. Vĩnh Định
 22. PGS.TS. Vũ Quang Huy

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC