Thạc sĩ

Thông báo về việc đảm bảo an toàn và thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tổ chức thi học phần, chứng chỉ Y Đức - Xã hội học
07/05/2021

THÔNG BÁO
Về việc đảm bảo an toàn thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tổ chức thi học phần, chứng chỉ Y Đức - Xã hội học

           
         Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban giám hiệu Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh về việc đảm bảo an toàn và thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19; Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến toàn thể học viên các bậc học thực hiện trước khi vào trường dự thi học phần, chứng chỉ Y đức - Xã hội học:
    - Xác định, đảm bảo không thuộc nhóm có yếu tố dịch tễ, nguy cơ lây bệnh COVID-19.
    - Khai báo y tế và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là yêu cầu 5K.
    - Đeo khẩu trang đúng quy cách.
    - Rửa tay bằng nước sát khuẩn.
    - Đứng cách nhau 1 2m.
    - Mang theo chứng minh nhân dân/ căn cước công dân, thẻ học viên và bút bi mực màu xanh dương để dự thi.
    - Tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của cán bộ coi thi và viên chức Phòng Đào tạo Sau đại học.
 
Ghi chú
  • Kế hoạch tổ chức thi có thể thay đổi tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh và thông báo chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường, đề nghị học viên thường xuyên theo dõi thông báo.
  • Mọi thắc mắc về tổ chức thi, học viên vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (Điện thoại: 028 38573461) hoặc chuyên viên quản lý học viên.
 

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC