Thạc sĩ

Thông báo về việc về việc ngưng hoạt động giảng dạy - học để phòng, chống dịch COVID-19.
07/05/2021

THÔNG BÁO

Về việc về việc ngưng hoạt động giảng dạy - học để phòng, chống dịch COVID-19.
 
        Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh về việc ngưng hoạt động giảng dạy - học để phòng, chống dịch COVID-19; Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến toàn thể học viên các bậc học thực hiện:
  • Nhóm trưởng (đại diện học viên) các chuyên ngành thuộc các bậc đào tạo liên hệ với Ban chủ nhiệm Khoa, Bộ môn, Trung tâm và giáo vụ sau đại học để biết kế hoạch, thời gian học tập các học phần, chứng chỉ và thông báo cho học viên trong nhóm.
  • Phần lý thuyết thuộc các học phần, chứng chỉ: tạm ngừng giảng dạy – học trực tiếp; chuyển sang tổ chức giảng dạy trực tuyến qua Microsoft Teams kể từ ngày 10/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.
  • Phần thực hành (thí nghiệm, thực tập lâm sàng,…) thuộc các học phần, chứng chỉ: học viên ngừng đi thực hành tại các bệnh viện, cơ sở thực hành từ ngày 10/5/2021 cho đến khi có thông báo mới (riêng đối với học viên Bác sĩ nội trú sẽ thực hiện theo sự phân công của Trưởng Khoa, Bộ môn); trong khoảng thời gian này Trưởng các Khoa, Bộ môn, Trung tâm chủ động quyết định và chịu trách nhiệm lựa chọn hình thức, cách thức triển khai đào tạo phù hợp nhằm đảm bảo kế hoạch đào tạo năm học cho học viên.
 
Trong thời gian này, đề nghị học viên:
-  Khai báo y tế (bắt buộc) mỗi ngày trước 9 giờ theo phần mềm của Sở Y tế.
- Tuân thủ, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là yêu cầu 5K.
- Thường xuyên theo dõi trang thông tin điện tử của nhà trường để cập nhật tình hình; gọi về số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế hoặc Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trong trường hợp cần thiết.

 

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC