Thạc sĩ

Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức thi học phần, chứng chỉ Y Đức - Xã hội học và các học phần, chứng chỉ môn học chung.
07/05/2021

THÔNG BÁO
Về việc tạm hoãn tổ chức thi học phần, chứng chỉ Y Đức - Xã hội học và các học phần, chứng chỉ môn học chung


           

         Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban giám hiệu Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh về việc nâng cao mức cảnh báo  chống dịch cao nhất; Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến toàn thể học viên các bậc học:

     - Tạm dừng tổ chức thi học phần, chứng chỉ Y đức - Xã hội học vào chiều  thứ bảy, ngày 08/5/2021.

    - Tạm dừng tổ chức thi học phần, chứng chỉ các môn học phần chung cho đến khi có thông báo mới.

    - Học viên phải tuân thủ, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là yêu cầu 5K và khai báo y tế.

 

Ghi chú

  • Tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh và chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường, đề nghị học viên thường xuyên theo dõi, xem thông báo về kế hoạch, thời gian tổ chức thi các học phần, chứng chỉ.
  • Mọi thắc mắc về tổ chức thi, học viên vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (Điện thoại: 028 38573461) hoặc chuyên viên quản lý học viên.

 

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC