Thạc sĩ

Thông báo về việc đảm bảo an toàn và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi đến nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh sau đại học năm 2021.
14/05/2021

THÔNG BÁO
Về việc đảm bảo an toàn và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi đến nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh sau đại học năm 2021
        
       Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19; để đảm bảo an toàn và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến toàn thể thí sinh khi đến nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh sau đại học năm 2021 bắt buộc thực hiện các việc sau:
  • Xác định, đảm bảo không thuộc nhóm có yếu tố dịch tễ, nguy cơ lây bệnh.
  • Khai báo y tế điện tử trước khi vào trường nộp hồ sơ trên phần mềm khai báo y tế điện tử của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh theo đường dẫn: Khai báo y tế hoặc scan QR code 

  • Tuyệt đối tuân thủ, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là yêu cầu 5K.
  • Tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của Ban tổ chức.
 
Ghi chú:
  • Đề nghị thí sinh thường xuyên theo dõi, xem thông báo do Kế hoạch tuyển sinh có thể thay đổi tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19.
  • Mọi thắc mắc về tuyển sinh, thí sinh vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (Điện thoại: 028 38573461).
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC