Thạc sĩ

Thông báo về việc nộp khoản thu đăng ký dự thi tuyển sinh sau đại học năm 2021.
17/05/2021

THÔNG BÁO
Về việc nộp khoản thu đăng ký dự thi tuyển sinh sau đại học năm 2021.
 
        Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh đã đăng ký, nộp hồ sơ dự thi tuyển sinh sau đại học năm 2021 thành công về việc nộp khoản thu đăng ký dự thi; cụ thể như sau:
Đối tượng nộp: Thí sinh đã đăng ký, nộp hồ sơ thành công.
Hình thức nộp: bằng hình thức chuyển khoản.
– Khoản thu đăng ký dự thi:
   + Trình độ thạc sĩ, CKI, CKII: 890.000 đồng/thí sinh.
   + Trình độ tiến sĩ: 3.740.000 đồng/thí sinh.
– Thời gian chuyển khoản: từ ngày 26/4/2020 đến hết ngày 21/5/2021.
Thông tin chuyển khoản:
  + Số tài khoản: 051 100 0099999
  + Đơn vị thụ hưởng: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
 + Mở tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh Sài Thành.
 + Nội dung: Mã hồ sơ - Bậc dự thi (CKI/CKII/ThS/NCS) - Họ tên đầy đủ - đăng ký dự thi tuyển sinh sau đại học năm 2021.
   Ví dụ: Nguyễn Văn Ân đăng ký dự thi CKI có mã hồ sơ đăng ký trực tuyến 21.00001:
21.00001 CKI Nguyen Van An dang ky du thi TS SDH nam 2021
 
 
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC