Thạc sĩ

Thông báo về việc nộp hồ sơ hoàn khoản thu đăng ký dự thi tuyển sinh sau đại học năm 2021
24/05/2021

THÔNG BÁO
Về việc nộp hồ sơ hoàn khoản thu đăng ký dự thi tuyển sinh sau đại học năm 2021
        
       Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh sau đại học năm 2021 về việc nộp hồ sơ hoàn khoản thu đăng ký dự thi, cụ thể như sau:
     Đối tượng: Thí sinh không đủ điều kiện dự thi nhưng đã chuyển khoản khoản thu đăng ký dự thi.
     Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 24/5/2021 đến trước 16 giờ ngày 30/5/2021 (ngày nộp hồ sơ căn cứ theo dấu bưu điện).
     Hình thức nộp hồ sơ: Gửi hồ sơ qua đường bưu điện, dịch vụ chuyển phát nhanh theo gói dịch vụ gửi thư bảo đảm chuyển phát nhanh có báo phát.
     Hồ sơ gồm:
        1/ Đơn xin hoàn lại khoản thu đăng ký dự thi (theo mẫu tại tập tin đính kèm bên dưới).
        2/ Giấy tờ minh chứng đã chuyển tiền:
        + Bản chính chứng từ giao dịch (Giấy nộp tiền, Ủy nhiệm chi,…): nếu chuyển khoản trực tiếp tại Ngân hàng.
        + Bản photocopy chứng từ giao dịch (Biên lai chuyển tiền qua tải khoản): nếu chuyển khoản qua tài khoản (internetbanking).
 
     Thí sinh gửi hồ sơ qua đường bưu điện, dịch vụ chuyển phát nhanh có báo phát đề nghị ghi rõ nội dung gửi và thông tin, địa chỉ người nhận:
Nội dung gửi: Hồ sơ xin hoàn khoản thu đăng ký dự thi năm 2021
Thông tin, địa chỉ người nhận nhận:
+ Người nhận: Phòng Đào tạo Sau đại học - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
+ Địa chỉ: số 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
+ Điện thoại tổng đài: (028) 38558411.
 
 
Ghi chú:
  • Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh không xử lý hồ sơ thí sinh gửi không đúng quy định hoặc gửi sau ngày 30/5/2021.
  • Mọi thắc mắc thí sinh vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (Điện thoại: 028 38573461).
 
 
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC