Thạc sĩ

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức thi tuyển sinh sau đại học năm 2021.
01/06/2021

THÔNG BÁO 
Về việc thay đổi thời gian tổ chức thi tuyển sinh sau đại học năm 2021.

 
         Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Thông báo số 359/TB-ĐHYD ngày 18 tháng 3 năm 2021 về việc tuyển sinh sau đại học năm 2021 cho các bậc đào tạo chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ. Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh được tổ chức vào ngày 22, 23 và 24 tháng 6 năm 2021.

        Tuy nhiên, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và tuân thủ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách, phòng chống dịch COVID-19; Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức thi tuyển sinh sau đại học năm 2021; thông tin chi tiết: Vui lòng xem tại Thông báo đính kèm bên dưới.

 

File Thông báo thay đổi thời gian tổ chức thi tuyển sinh sau đại học năm 2021: Tải xuống  

Trân trọng cảm ơn.