Thạc sĩ

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2021
29/12/2021

THÔNG BÁO 
Danh sách thí sinh được đề nghị
công nhận trúng tuyển sau đại học năm 2021
 
          Hội đồng tuyển sinh sau đại học thông báo đến thí sinh dự thi tuyển sinh sau đại học năm 2021 danh sách đề nghị công nhận trúng tuyển Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II, Bác sĩ nội trú, Trình độ Thạc sĩ năm 2021: chi tiết tại tập tin đính kèm bên dưới.
► Tập tin đính kèm:
        Thí sinh vui lòng kiểm tra các thông tin cá nhân (Họ tên, giới, ngày tháng năm sinh, chuyên ngành); nếu có thông tin cần điều chỉnh đề nghị thí sinh liên hệ trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học trước 11 giờ ngày 30/12/2021 để được hướng dẫn điều chỉnh; sau thời gian này Hội đồng tuyển sinh sau đại học sẽ không giải quyết mọi khiếu nại liên quan.

 

HỘI ĐỒNG  TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC