Thạc sĩ

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KHÓA HỌC “HƯỚNG DẪN VIẾT VÀ CÔNG BỐ BÀI BÁO QUỐC TẾ VỚI MENTOR”
05/01/2022

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KHÓA HỌC
HƯỚNG DẪN VIẾT VÀ CÔNG BỐ BÀI BÁO QUỐC TẾ VỚI MENTOR

 

     Căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam trong hỗ trợ đào tạo và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan tiếp cận với viết và công bố các bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế, Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội, Trung tâm Hỗ trợ dự án và Đổi mới sáng tạo (GIC) và Phòng Đào tạo Sau đại học tổ chức tuyển chọn và triển khai khóa học “Hướng dẫn viết và công bố bài báo quốc tế với mentor”.

     Khi tham dự khóa học, học viên được làm việc trực tiếp bởi mentor kinh nghiệm, được hướng dẫn viết 01 bài báo khoa học hoàn chỉnh bằng tiếng Anh và nộp thành công trên tạp chí khoa học thuộc danh mục Web of Science/Scopus.

     Học phí khóa đào tạo: Nguồn từ chương trình tài trợ trong thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam.

     Đối tượng tham dự khóa đào tạo sẽ được tuyển chọn thông qua Tiểu ban chuyên môn, ưu tiên các tiêu chí như sau:

-   Giảng viên, nghiên cứu viên của Đại học Y Dược TP.HCM

-   Đặc biệt giảng viên, nghiên cứu viên đang học chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ tại Đại học Y Dược TP.HCM

-   Lĩnh vực nghiên cứu: Tim mạch, chuyển hóa, nội thận, Hen, COPD, Ung thư, Tiêu hóa.

     (Chi tiết chương trình xin vui lòng xem file đính kèm:

1. Tóm tắt lý lịch khoa học

2. Thông báo chiêu sinh )