Thạc sĩ

THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2021
26/01/2022

THÔNG BÁO 
Danh sách học viên được đề nghị công nhận tốt nghiệp năm 2021
 
          Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến học viên các bậc học Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II, Bác sĩ nội trú, Trình độ Thạc sĩ danh sách học viên được đề nghị công nhận tốt nghiệp năm 2021: Vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm bên dưới.
► Tập tin đính kèm:
        1/ Chuyên khoa cấp I
       3/ Bác sĩ nội trú
       Học viên vui lòng kiểm tra các thông tin cá nhân (Họ tên, giới, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, chuyên ngành,...); nếu có thông tin cần điều chỉnh hoặc thắc mắc đề nghị học viên liên hệ trực tiếp viên chức quản lý khóa học trước 11 giờ ngày 10/02/2022 để được hướng dẫn, xử lý; sau ngày 10/02/2022 nhà trường sẽ không giải quyết mọi khiếu nại liên quan.
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC