Thạc sĩ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH HỌC VIÊN CÁC BẬC HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2021 VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI.
09/02/2022

THÔNG BÁO
Về việc công bố Quyết định, danh sách học viên các bậc học tốt nghiệp năm 2021 và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
 
       Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên các bậc học (Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II, Bác sĩ nội trú, trình độ Thạc sĩ) Quyết định kèm danh sách công nhận tốt nghiệp năm 2021Vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm bên dưới.

     Phòng Đào tạo Sau đại học cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp cho học viên có tên trong danh sách được công nhận tốt nghiệp để sử dụng trong thời gian chờ nhận bằng tốt nghiệp, kể từ ngày 10/02/2022: liên hệ và nhận trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học.
 
         Đăng ký dự Lễ tốt nghiệp: Sẽ thông tin tại Thông báo sau.
         Ngày tổ chức Lễ tốt nghiệp: Sẽ thông tin tại Thông báo sau.
Ghi chú: Mọi thắc mắc, học viên vui lòng liên hệ trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học hoặc chuyên viên quản lý học viên.
 
TẬP TIN ĐÍNH KÈM:
    1/ Chuyên khoa cấp I
    3/ Bác sĩ nội trú
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC