Thạc sĩ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI HỌC PHẦN, CHỨNG CHỈ PHẦN CHUNG DÀNH CHO HỌC VIÊN CÁC BẬC HỌC SAU ĐẠI HỌC TRÚNG TUYỂN NĂM 2020
19/02/2022

THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh lịch thi học phần, chứng chỉ phần chung
dành cho học viên các bậc học sau đại học
trúng tuyển năm 2020
      Tiếp thu những phản hồi, góp ý của các anh/chị học viên, Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc điều chỉnh lịch thi học phần, chứng chỉ phần chung dành cho học viên các bậc học sau đại học trúng tuyển năm 2020, cụ thể như sau:
      1. Môn thi, đối tượng dự thi, ngày xem danh sách phòng thi, số báo danh, ngày thi, hình thức thi (Xem file đính kèm).
   Lịch thi học phần, chứng chỉ: Tải xuống
      2. Các học viên xem danh sách phòng thi, số báo danh, địa điểm thi tại trang thông tin điện tử của Trường (mỗi môn thi sẽ công bố trước 03 - 05 ngày). Nếu có thắc mắc đề nghị liên hệ trực tiếp chuyên viên quản lý học viên tại phòng Đào tạo Sau đại học để giải quyết.
Ghi chú:
- Học viên phải xem danh sách phòng thi; nếu học viên không xem danh sách phòng thi, đến ngày thi nếu không có tên trong danh sách xem như tự ý bỏ thi.
- Học viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí sẽ không được dự thi.
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC