Thạc sĩ

Thông báo về việc tổ chức đánh giá Ngoại ngữ đầu vào cho thí sinh tham gia tuyển sinh trình độ thạc sĩ tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
21/02/2022

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức đánh giá Ngoại ngữ đầu vào
cho thí sinh tham gia tuyển sinh trình độ thạc sĩ
tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
 
      Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5, Chương II trong Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đạo tạo trình độ thạc sĩ; yêu cầu đối với người dự tuyển (thí sinh dự thi) phải có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
       Để tạo điều kiện cho các thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự thi trình độ thạc sĩ từ năm 2022; Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội thuộc Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên tổ chức chiêu sinh các Khóa: Chương trình đào tạo “Ngoại ngữ đầu vào cho thí sinh tham gia tuyển sinh trình độ thạc sĩ tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh”; kết thúc khóa học, thi đạt, người học được cấp Giấy chứng nhận tiếng Anh Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam, có giá trị sử dụng đối với thí sinh tham gia tuyển sinh trình độ thạc sĩ tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
      Thí sinh có nhu cầu tham gia khóa học, đánh giá năng lực Ngoại ngữ để đăng ký nộp hồ sơ dự thi trình độ thạc sĩ năm 2022 vui lòng xem thông tin chi tiết tại tập tin đính kèm bên dưới hoặc liên hệ Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội.
      Tập tin đính kèm: Thông báo chiêu sinh
 
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC