Thạc sĩ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI CHỨNG CHỈ SINH HỌC PHÂN TỬ ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC TRÚNG TUYỂN NĂM 2020
14/03/2022

THÔNG BÁO

V/v thi môn Sinh học phân tử đối tượng sau đại học năm 2020

     Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc thi môn Sinh học phân tử đối tượng sau đại học năm 2020 như sau:

1/ Ngày thi: thứ bảy 19/03/2022

2/ Giờ thi: 13 giờ

3/ Địa điểm và danh sách phòng thi:

CHUYÊN KHOA CẤP I Khóa 2020 – 2022:

CHUYÊN KHOA CẤP I KHÓA 2019 - 2021:

Giảng đường 5A: Tải xuống

Giảng đường 4C: Tải xuống

CAO HỌC Khóa 2020 – 2022:

BÁC SĨ NỘI TRÚ:

HỌC VIÊN CHUYÊN KHOA CẤP II:

Ghi chú:

  • Học viên phải mang theo thẻ học viên sau đại học khi dự thi, học viên chuẩn bị viết chì 2B, cục tẩy để làm bài thi trắc nghiệm

  • Học viên phải xem danh sách phòng thi; nếu học viên không xem danh sách phòng thi, đến ngày thi không có tên trong danh sách xem như tự ý bỏ thi.

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC