Thạc sĩ

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI CHỨNG CHỈ CHĂM SÓC GIẢM NHẸ ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2020
15/03/2022

THÔNG BÁO
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI CHỨNG CHỈ CHĂM SÓC GIẢM NHẸ
ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2020
Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo kế hoạch tổ chức thi chứng chỉ Chăm sóc giảm nhẹ đối tượng học viên sau đại học trúng tuyển năm 2020 cụ thể như sau:
- Ngày giờ thi: 8 giờ ngày 09/4/2022
- Địa điểm thi và danh sách thi: Học viên xem thông báo cụ thể ngày 04/04/2022.
- Đối tượng dự thi: Học viên Sau đại học trúng tuyển năm 2020 và các khóa trước.
Ghi chú:
- Lịch thi có thể thay đổi tùy các điều kiện thực tế về phòng chống dịch bệnh, đề nghị học viên thường xuyên theo dõi các thông báo tại công thông tin điện tử của trường.
- Mọi vấn đề thắc mắc về kế hoạch thi đề nghị học viên liên hệ trực tiếp chuyên viên quản lý khóa học để được giải đáp.
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC