Thạc sĩ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI CHỨNG CHỈ THỐNG KÊ Y HỌC ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC TRÚNG TUYỂN NĂM 2020
23/03/2022

THÔNG BÁO

V/v thi môn Thống kê y học đối tượng sau đại học năm 2020

     Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc thi môn Thống kê y học đối tượng sau đại học năm 2020 như sau:

1/ Ngày thi: thứ bảy 26/03/2022

2/ Giờ thi: 13 giờ

3/ Địa điểm và danh sách phòng thi:

CAO HỌC Khóa 2020 – 2022:

BÁC SĨ NỘI TRÚ:

Ghi chú:

  • Học viên phải mang theo thẻ học viên sau đại học khi dự thi, học viên chuẩn bị viết chì 2B, cục tẩy để làm bài thi trắc nghiệm

  • Học viên phải xem danh sách phòng thi; nếu học viên không xem danh sách phòng thi, đến ngày thi không có tên trong danh sách xem như tự ý bỏ thi.

  • Học viên đảm bảo các yêu cầu theo Thông báo của Bộ môn Thống kê Y học: Tải xuống

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC