Thạc sĩ

Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức thi chứng chỉ Phương pháp Nghiên cứu khoa học
13/04/2022

THÔNG BÁO
Về việc tạm hoãn tổ chức thi chứng chỉ
Phương pháp Nghiên cứu khoa học.
 
     Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày 07/3/2022 về việc tổ chức thi học phần chung và cơ sở dành cho học viên các bậc học sau đại học khóa 2021 – 2023.
     Tuy nhiên, đến nay chứng chỉ Phương pháp Nghiên cứu khoa học vẫn còn một số bài chưa được giảng dạy; Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo:
  • TẠM HOÃN THI chứng chỉ Phương pháp Nghiên cứu khoa học chiều thứ bảy, ngày 16/4/2022.
  • Ngày giờ thi, danh sách phòng thi, số báo danh, địa điểm thi Trung tâm Giáo dục Y học sẽ thông báo trực tiếp đến mail học viên.
  • Các buổi thi khác vẫn theo lịch đã thông báo.
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC