Thạc sĩ

THÔNG BÁO HÌNH ẢNH LỄ TỐT NGHIỆP SAU ĐẠI HỌC TỔ CHỨC NGÀY 28-29/4/2022
11/05/2022

THÔNG BÁO
Hình ảnh Lễ tốt nghiệp Sau đại học tổ chức vào ngày 28-29/4/2022

 

         Các anh, chị học viên xem hình ảnh Lễ tốt nghiệp Sau đại học bằng cách nhấp vào tên Thầy, Cô thực hiện nghi lễ trao bằng để tải hình ảnh; trường hợp học viên có dự Lễ nhưng không thấy hình ảnh vui lòng phản hồi cho Phòng Đào tạo Sau đại học theo địa chỉ mail: saudaihoc@ump.edu.vn

HÌNH ẢNH BUỔI SÁNG NGÀY 28/4/2022:

 

 1. Tặng hoa, trao giấy khen
 2. PGS.TS. Nguyễn Hoàng Bắc
 3. TS. Nguyễn Hữu Phúc
 4. TS. Trần Thị Huệ Vân
 5. PGS.TS. Lâm Vĩnh Niên
 6. ThS. Đặng Huỳnh Anh Thư
 7. PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Ba
 8. PGS.TS. Phạm Lê An
 9. GS.TS. Hứa Thị Ngọc Hà
 10. PGS.TS. Nguyễn Văn Hải
 11. PGS.TS. Nguyễn Hoài Nam
 12. PGS.TS. Trương Nguyễn Uy Linh
 13. TS. Phạm Anh Tuấn
 14. PGS.TS. Ngô Xuân Thái
 15. TS. Nguyễn Hữu Phúc
 16. PGS.TS. Nguyễn Công Kiệt
 17. PGS.TS. Bùi Hồng Thiên Khanh
 18. PGS.TS. Cao Thỉ
 19. TS. Võ Tấn Đức
 20. PGS.TS. Lê Văn Phước
 21. TS. Nguyễn Hữu Trung
 22. TS. Lý Xuân Quang
 23. TS. Nguyễn Hữu Dũng

 

HÌNH ẢNH BUỔI CHIỀU NGÀY 28/4/2022:

 

 1. Tặng hoa, trao giấy khen
 2. PGS.TS. Châu Ngọc Hoa
 3. TS. Nguyễn Lê Trung Hiếu
 4. TS. Nguyễn Văn Hảo
 5. TS. Nguyễn Quang Nam
 6. PGS.TS. Châu Ngọc Hoa
 7. PGS.TS. Trần Kim Trang
 8. PGS.TS. Trần Thị Bích Hương
 9. TS. Lê Thượng Vũ
 10. TS. Trương Phi Hùng
 11. PGS.TS. Phùng Nguyễn Thế Nguyên
 12. PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn
 13. TS. Thân Hà Ngọc Thể
 14. PGS.TS. Nguyễn Văn Tân
 15. PGS.TS. Phạm Thị Ngọc Thảo
 16. PGS.TS. Nguyễn Trung Tín
 17. BSCKII. Trần Đỗ Anh Vũ
 18. PGS.TS. Phan Thị Xinh
 19. PGS.TS. Văn Thế Trung
 20. TS. Lê Thái Vân Thanh

HÌNH ẢNH BUỔI SÁNG NGÀY 29/4/2022:

 

 1. Tặng hoa, trao giấy khen
 2. GS.TS. Lê Quan Nghiệm
 3. PGS.TS. Trịnh Thị Diệu Thường
 4. PGS.TS. Nguyễn Thị Bay
 5. PGS.TS. Nguyễn Phương Dung
 6. PGS.TS. Ngô Thị Quỳnh Lan
 7. TS. Hoàng Trọng Hùng
 8. TS. Nguyễn Thu Thủy
 9. TS. Nguyễn Văn Lân
 10. PGS.TS. Ngô Quốc Đạt
 11. PGS.TS. Trần Phủ Mạnh Siêu
 12. PGS.TS. Nguyễn Văn Chinh
 13. TS. Trần Thụy Khánh Linh
 14. PGS.TS. Đỗ Văn Dũng
 15. PGS.TS. Tô Gia Kiên
 16. PGS.TS. Nguyễn Duy Phong
 17. TS. Phạm Thị Lan Anh
 18. GS.TS. Trần Thành Đạo
 19. PGS.TS. Phạm Thế Luyến
 20. GS.TS. Nguyễn Đức Tuấn
 21. PGS.TS. Vĩnh Định
 22. PGS.TS. Trần Mạnh Hùng
 23. PGS.TS. Trần Hùng
 24. PGS.TS. Nguyễn Thiện Hải

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC