Thạc sĩ

Thông báo lượng giá học phần Thống kê y học
23/05/2022

THÔNG BÁO

Lượng giá quá trình học phần “thống kê y học” học viên trình độ thạc sĩ khóa 2021 - 2023

 

A. Hình thức:

Làm lượng giá thông qua moodle Elearning của khóa học tại đường link http://fphhcm.edu.vn/moodle/course/view.php?id=388

Gồm cả 2 bài lượng giá:

  1. Lượng giá 1 – Bài Lý thuyết: Trắc nghiệm 20 câu thực hiện trong 20 phút.
  2. Lượng giá 2 – Bài Thực hành: Trắc nghiệm 20 câu thực hiện trong 30 phút.

 

B. Tổ chức lượng giá:

  • Bài lượng giá mở trong thời gian từ 13g30 ngày 16/05/22 đến 13g30 ngày 30/05/22.
  • Mỗi học viên chỉ được làm bài lượng giá 1 lần.
  • Đường link sẽ tự đóng khi hết thời gian quy định.
  • Học viên không làm bài xem như 0 điểm.
  • Học viên tự sắp xếp địa điểm phù hợp có đường truyền Internet ổn định.
  • Học viên có thể làm thử bài tập (test) trước khi làm bài lượng giá 1 và bài lượng giá 2, tuy nhiên bài tập này không tính vào điểm quá trình.

BỘ MÔN THỐNG KÊ Y HỌC