Thạc sĩ

Thông báo lịch thi lại học phần Ngoại ngữ - học viên trình độ thạc sĩ khóa 2021 - 2023.
26/05/2022

THÔNG BÁO
Lịch thi lại học phần Ngoại ngữ - thạc sĩ khóa 2021 - 2023

 

Phòng đào tạo sau đại thông báo đến học viên trình độ thạc sĩ khóa 2021 - 2023 lịch thi lại học phần Ngoại ngữ như sau:

- Lúc 14 giờ 00 phút thứ ba, ngày 07/6/2022 tại giảng đường 9 Bộ môn Ngoại ngữ.

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC