Thạc sĩ

Đề án tuyển sinh Sau đại học năm 2022
29/03/2022

THÔNG BÁO
Đề án tuyển sinh Sau đại học năm 2022

          Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh công bố công khai "Đề án tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2022"

          Chi tiết đề án xin xem file đính kèm: Đề án

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC