Thạc sĩ

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI LẦN 2 CHỨNG CHỈ TRIẾT HỌC CỦA SAU ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2021-2022
23/09/2022

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI LẦN 2 CHỨNG CHỈ TRIẾT HỌC CỦA SAU ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2021-2022

Đối tượng: Học viên Sau đại học chưa đạt học phần và chứng chỉ Triết học năm học 2021-2022

Học viên CKI khóa 2021-2023 chưa thi đạt học phần hoặc chứng chỉ Triết học đến Phòng Kế hoạch Tài chính đăng ký tham dự thi lần 2 các học phần Triết học.

Lịch thi cụ thể:

1. Học phần Triết học Mác: 13 giờ, ngày 30/9/2022 tại BM. Triết (Khoa KHCB)

2. Học phần Lịch sử triết học: 13 giờ, ngày 04/10/2022 tại Giảng đường 7C.