Thạc sĩ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỐT NGHIỆP, GIA HẠN, XÓA TÊN - HỌC VIÊN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 2020 - 2022
12/01/2023

THÔNG BÁO
Về việc tốt nghiệp, gia hạn, xóa tên
học viên trình độ thạc sĩ khóa 2020 - 2022
 
      Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến học viên trình độ thạc sĩ khóa 2020 - 2022 được đề nghị công nhận tốt nghiệp, gia hạn và xóa tên năm 2022: 
    Học viên vui lòng kiểm tra các thông tin cá nhân (Họ tên, giới, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, chuyên ngành,...); nếu có thông tin cần điều chỉnh hoặc thắc mắc đề nghị học viên liên hệ trực tiếp viên chức quản lý khóa học (BSCKII. Trịnh Hoàng Quý, số điện thoại 0903 328 360) trước 11 giờ ngày 13/01/2023 để được hướng dẫn, xử lý; sau ngày 13/01/2023 nhà trường sẽ không giải quyết mọi khiếu nại liên quan.

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC