Thạc sĩ

Thông báo thi môn Chăm sóc giảm nhẹ đối tượng sau đại học năm học 2022-2023
02/02/2023

THÔNG BÁO

V/v thi môn Chăm sóc giảm nhẹ đối tượng sau đại học năm học 2022-2023

     Bộ môn Chăm sóc giảm nhẹ thông báo về việc thi môn Chăm sóc giảm nhẹ đối tượng sau đại học năm học 2022-2023 như sau:

1/ Ngày thi: thứ bảy 04/02/2023

2/ Giờ thi: từ 13 giờ 00 phút

3/ Địa điểm và danh sách phòng thi:

Lưu ý cho học viên thi chứng chỉ CSGN

 • Học viên thi ca 1 có mặt lúc 13 :00. Các anh chị thi ca 2 có mặt lúc 13 :40
 • Học viên cần nhớ và nhập chính xác mã học viên để kích hoạt tài khoản thi tại phòng máy
 • Các học viên chưa có tên xin vui lòng
  • Kiểm tra tình trạng học phí tại cổng thông tin
  • Nếu còn đang nợ học phí xin vui lòng đóng trực tiếp tại cổng
  • SAU KHI ĐÓNG TIỀN, xin liên hệ Trung tâm công nghệ thông tin theo email : cntt@ump.edu.vn
  • Nếu đã đóng học phí nhưng chưa có tên, có thể do hệ thống chưa cập nhật kịp, bộ môn sẽ tiếp tục cập nhật trên danh sách thi cuối cùng
 • Mọi thắc mắc xin liên hệ BS Dương 090472724 – duong.le@ump.edu.vn
 • Học viên phải xem danh sách phòng thi; nếu học viên không xem danh sách phòng thi, đến ngày thi không có tên trong danh sách xem như tự ý bỏ thi.