Thạc sĩ

THÔNG BÁO VỀ ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2019
16/05/2019

Để thực hiện tốt công tác tuyển sinh sau đại học năm 2019, kính đề nghị các Khoa/Bộ môn không bố trí lịch giảng, học viên/sinh viên không ra vào khu vực thi tuyển sinh sau đại học năm 2019 trong các ngày 21 và 22/5/2019.

Cụ thể như sau:
- Đại giảng đường; Giảng đường 1, Giảng đường 2; Giảng đường A, Giảng đường B (BM. Giải phẫu).
- Giảng đường AB (tầng trệt), Giảng đường C, Giảng đường D (Khoa RHM).
- Giảng đường 4C, Giảng đường 4D (tầng 4); Giảng đường 5A, Giảng đường 5B, Giảng đường 5C, Giảng đường 5D (tầng 5); Giảng đường 6A, Giảng đường 6B, Giảng đường 6C, Giảng đường 6D (tầng 6); Giảng đường 7A, Giảng đường 7B, Giảng đường 7C, Giảng đường 7D (tầng 7); Giảng đường 9A1, Giảng đường 9A2, Giảng đường 9B, Giảng đường 9C (tầng 9); Giảng đường lớn Khoa YHCT (tầng 12A).
     

Rất mong quý Khoa/Bộ môn và các đơn vị liên quan hỗ trợ nhà Trường thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển sinh.