Thạc sĩ

THÔNG BÁO BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG NCS Nguyễn Như Vinh
12/06/2019

Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho: 


NCS Nguyễn Như Vinh

Đề tài: Giá trị của nitric oxide hơi thở ra trong phân bậc và xếp loại mức kiểm soát hen theo GINA ở bệnh nhân hen tại TP. Hồ Chí Minh.

Chuyên ngành: Lao                       Mã số: 62720150

Thời gian: 13 giờ 30 phút ngày 02/7/2019

Địa điểm: Phòng Họp ( lầu 1 - toà nhà 15 tầng ) - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, số 217 Hồng Bàng, Quận 5 , TP. Hồ Chí Minh.

Xin trân trọng kính mời quý thầy cô, học viên sau đại học và các anh/chị quan tâm đến tham dự.