Thạc sĩ

THÔNG BÁO THI LẦN 2 CHỨNG CHỈ Y ĐỨC - XÃ HỘI HỌC NĂM 2019
02/07/2019

Phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo kế hoạch tổ chức thi lần 2 chứng chỉ Y Đức - Xã hội học năm 2019 cụ thể như sau:

- Thời gian: 13 giờ 30 phút ngày thứ năm 11/7/2019.

- Địa điểm: Giảng đường 5D (Tòa nhà 15 tầng).

- Hình thức thi: Tự luận (Câu hỏi ngắn - 60 phút).

- Học viên đăng ký thi lần 2 đóng lệ phí thi tại phòng Kế hoạch Tài chính từ ngày 02/7/2019 đến ngày 10/7/2019, học viên không đăng ký thi lần 2 xem như tự ý bỏ thi và phải học lại cùng học viên khóa sau.