Thạc sĩ

Thông báo danh sách thí sinh được công nhận trúng tuyển sau đại học năm 2019 và hướng dẫn thủ tục, hồ sơ nhập học.
02/07/2019

Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thông báo danh sách thí sinh được công nhận trúng tuyển chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, trình độ thạc sĩ năm 2019 và gửi Giấy báo nhập học đến các thí sinh để chuẩn bị thủ tục, hồ sơ nhập học: 
 
Danh sách thí sinh trúng tuyển: Vui lòng xem ở tập tin đính kèm bên dưới.

 

Các thí sinh không nhận được Giấy báo nhập học xin vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân để nhận Giấy báo nhập học lần 2 vào ngày 15/7/2019 tại Phòng Đào tạo Sau đại học - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh:
+ Buổi sáng: từ 8 giờ đến 11 giờ.
+ Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ.

 

Lịch đăng ký nhập học:

Trình độ tiến sĩ8 giờ 00 ngày 29/7/2019 tại Phòng họp lầu 14 (tòa nhà 15 tầng).

Chuyên khoa cấp Ingày 29/7/2019 tại Đại giảng đường.

    * 8 giờ 00Giấy báo nhập học có số từ 01 đến 563.

    * 13 giờ 30Giấy báo nhập học có số từ 564 đến 975.

Chuyên khoa cấp II8 giờ 00 ngày 29/7/2019 tại Giảng đường 4C (Tòa nhà 15 tầng).

 

Trình độ thạc sĩ: 8 giờ 00 ngày 30/7/2019 tại Đại Giảng đường.

 

     Để việc đăng ký nhập học được thuận lợi, đề nghị thí sinh chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn, nộp học phí và khoản thu cấp thẻ học viên, hồ sơ nhập học trước ngày đăng ký nhập học.
 
    Thủ tục, hồ sơ nhập học gồm có:
1. Giấy báo nhập học (bản photocopy).
2. Bản chính Quyết định cử đi học của cơ quan cử đi thi (Nếu có cơ quan cử đi dự thi).
3. 02 ảnh 3x4 đúng chuẩn (ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh, chuyên ngành phía mặt sau ảnh).
4. Phiếu thu học phí và phiếu thu cấp thẻ học viên, hồ sơ nhập học (bản photocopy).
 
Khóa học sẽ bắt đầu từ ngày 09/9/2019 (Chương trình đào tạo và lịch học cụ thể học viên xem trên website: yds.edu.vn --> Tab Sau đại học từ ngày 30/8/2019) .
 
Lễ khai giảng sẽ tổ chức tại Đại giảng đường vào lúc 13 giờ 30 ngày 11/9/2019.