Thạc sĩ

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2019 (đợt 2)
11/07/2019

Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh các bậc học sau đại học như sau: Bác sĩ nội trú (BSNT), Chuyên khoa cấp I (CKI), Trình độ thạc sĩ (cao học) và Trình độ tiến sĩ (NCS).

- Ngày phát hành hồ sơ: từ ngày 01/8/2019.

- Hệ thống đăng ký hồ sơ tuyển sinh trực tuyến sẽ được kích hoạt từ ngày 01/8/2019 đến hết ngày  29/8/2019.

- Ngày nhận hồ sơ đăng ký dự thi: ngày 28/8/2019 và  29/8/2019.

- Điều kiện dự thi: xem chi tiết tại tập tin Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2019 (đợt 2) đính kèm bên dưới.

- Đề cương ôn tập và lịch ôn thi: đề nghị thí sinh theo dõi những thông báo tiếp theo của Phòng Đào tạo Sau đại học.

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

ThongBaoTuyenSinhSauDaiHoc2019Dot2.pdf  
Phuluc1.docx  
PhuLuc2.doc  
PhuLuc3.pdf  
PhuLuc4.doc  
PhuLuc5.doc