Thạc sĩ

THÔNG BÁO ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2019 (ĐỢT 2)
17/07/2019

I. Bác sĩ nội trú:
1. Môn 1: Anh văn, Pháp văn
2. Môn 2: Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Y sinh học di truyền
3. Môn 3: Nội khoa, Ngoại khoa, Nha khoa, Lý luận y học cổ truyền
4. Môn 4: Nhi khoa, Sản khoa, Phẫu thuật trong miệng và hàm mặt, Nội y học cổ truyền, Mô phôi

II. Chuyên khoa cấp I: Chăm sóc giảm nhẹ
1. Môn cơ sở: Sinh lý
2. Môn chuyên ngành: Chăm sóc giảm nhẹ

III. Thạc sĩ:

Ngành / Môn thi Tổ chức quản lý dược Kỹ thuật phục hồi chức năng
Môn cơ sở Hóa hữu cơ Sinh lý học
Môn chuyên ngành Pháp chế dược và Kinh tế dược Phục hồi chức năng
Môn ngoại ngữ Anh văn, Pháp văn