Thạc sĩ

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, miễn ngoại ngữ, nợ ngoại ngữ và hưởng chế độ ưu tiên trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2023
01/06/2023

THÔNG BÁO
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi,
miễn ngoại ngữ, nợ ngoại ngữ và hưởng chế độ ưu tiên
trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2023
 
      Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2023 thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, miễn ngoại ngữ, nợ ngoại ngữ và hưởng chế độ ưu tiên trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2023: Vui lòng tải và xem chi tiết tập tin đính kèm bên dưới.
1. Thạc sĩ:
2. Tiến sĩ:
3. Chuyên khoa cấp I
4. Chuyên khoa cấp II
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC