Thạc sĩ

Thông báo Sơ đồ phòng thi và video sinh hoạt, phổ biến quy chế thi tuyển sinh sau đại học năm 2023
01/06/2023

THÔNG BÁO
Sơ đồ phòng thi và video sinh hoạt, phổ biến
quy chế thi tuyển sinh sau đại học năm 2023
       
    Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2023 thông báo sơ đồ phòng thi và video sinh hoạt, phổ biến quy chế thi tuyển sinh cho thí sinh dự thi tuyển sinh sau đại học năm 2023: Vui lòng tải tập tin đính kèm bên dưới.
        Sơ đồ phòng thi:
       Video sinh hoạt, phổ biến quy chế thi: Đề nghị thí sinh truy cập vào Link bên dưới để nghe sinh hoạt, phổ biến quy chế tuyển sinh năm 2023.
 
Ghi chú: 
Đề nghị thí sinh dự thi mang theo viết chì 2B, cục tẩy và viết có mực màu xanh dương để làm bài thi.
- Thí sinh dự thi mang theo bản gốc Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và Giấy báo dự thi.
- Hội đồng tuyển sinh đã gửi giấy báo dự thi cho thí sinh qua đường bưu điện theo gói dịch vụ gửi thư bảo đảm chuyển phát nhanh (trước ngày 07/6/2023). Trường hợp thí sinh không nhận được giấy báo dự thi vui lòng liên hệ trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học vào sáng ngày 09/6/2023 để được hướng dẫn, cấp lần 2
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC