Thạc sĩ

THÔNG BÁO HỌC BỔNG VALLET 2023
06/06/2023

THÔNG BÁO HỌC BỔNG VALLET 2023

(Dành cho học viên Cao học)

Căn cứ Thông báo học bổng Vallet năm 2023 dành cho học viên cao học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ban điều hành Học bổng Tổ chức Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam triển khai Chương trình Học bổng Vallet năm 2023 như sau:

  1.  Giá trị học bổng Vallet 2023: 28.000.000 VNĐ (Hai mươi tám triệu đồng);
  2.  Sinh viên đại học đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến theo hướng dẫn trong Thông báo học bổng Vallet 2023 dành cho sinh viên đại học ;
  3.  Từ năm 2023, Học bổng Vallet Sau đại học không dành cho Nghiên cứu sinh. Học viên cao học đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến theo hướng dẫn trong Thông báo học bổng Vallet 2023 dành cho học viên Cao học (tập tin gửi kèm);
  4.  Thời gian xét học bổng: 22/6/2023 –22/7/2023;
  5.  Các thông tin của ứng viên đã nộp sẽ được gửi về các phòng chức năng của trường để kiểm tra độ chính xác;
  6.  Kết quả học bổng sẽ được gửi về trường và email sinh viên do Nhà trường cung cấp, dự kiến giữa tháng 8/2023;
  7.  Thời gian và địa điểm trao học bổng: Sáng 27/8/2023, tại Nhà hát Thành phố HCM, số 7 Công trường Lam Sơn, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.

Tập tin đính kèm: 

Thông báo HB Vallet dành cho học viên Cao học

Lý lịch Khoa học HB Vallet (Dành cho Học viên Cao học)

Phiếu đăng ký HB Vallet (Dành cho Học viên Cao học)