Thạc sĩ

THÔNG BÁO THI LẦN 2 HỌC PHẦN Y ĐỨC - XÃ HỘI HỌC SAU ĐẠI HỌC NĂM 2023
15/06/2023

THÔNG BÁO

Về việc thi lần 2 chứng chỉ Y đức - Xã hội học

- Đối tượng: Học viên sau đại học thi chưa đạt

- Thời gian thi: 13 giờ 30, thứ tư ngày 28/6/2023

- Địa điểm thi: Giảng đường 7D (tòa nhà 15 tầng).

- Đề nghị các anh/chị học viên liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính để đóng lệ phí thi lại thời gian từ ngày 21/6/2023 đến ngày 27/6/2023.

Ghi chú: Học viên không đăng ký, xem như tự ý bỏ thi.

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC